Fundacja NOViST i LTS „Novi” Narama zapraszają uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym „Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna”.

Więcej informacji w załączniku

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Pęk
Starosta Krakowski – Wojciech Pałka

Opieka merytoryczna konkursu:
Prof. Kinga Łapot-Dzierwa
Dr Przemysław Wywiał