Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że Biuro Programu „Niepodległa”, łączącego różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uruchomiło nowy program dotacyjny.

O dotacje w ramach tego programu ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, planujące realizację następujących rodzajów zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów);
6) publikacje.

Termin składania wniosków upływa 23 marca 2018 roku o godzinie 15.59. Wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

Zadania muszą być realizowanie w terminie od 4 kwietnia do 20  listopada 2018 r.

Pełny tekst regulaminu oraz wszelkie dalsze informacje dostępne są pod adresem: https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/