Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Oferty należy składać w Siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, pok. 4 w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uchwała Nr 48/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018
Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty