Od sukcesu rozpoczął się rok 2018 dla naszej szkoły, bowiem technikom funkcjonującym w Zespole Szkół ZSRCKU w Czernichowie przyznany został tytuł Brązowej Szkoły 2018.

Tytuł ten przyznaje Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która od dwudziestu lat organizuje prestiżowy Ranking Liceów i Techników.

Technika w całej Polsce były oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Dane do sporządzenia rankingu pochodziły ze źródeł zewnętrznych (zestawienia z protokołów komitetów głównych olimpiad, z protokołów okręgowych komisji egzaminacyjnych dokumentujących wyniki matur oraz egzaminów zawodowych, a także dane z Systemu Informacji Oświatowej).

W wyniku Rankingu Techników nasza szkoła znalazła się na 33 miejscu wśród techników w województwie małopolskim, na 189 miejscu wśród techników w całej Polsce oraz na 224 miejscu wśród techników w całej Polsce w Rankingu Maturalnym Techników. Biorąc pod uwagę, że analizie poddano wyniki 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia (egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej) można uznać, że rezultat uzyskany przez ZSRCKU jest sukcesem – osiągnięciem świadczącym o jakości pracy całej kadry dbającej integralny rozwój wychowanków szkoły oraz wysiłku samych uczniów.

Opracowała:
Agnieszka Kołodziej
ZSRCKU w Czernichowie