Zarząd Powiatu w Krakowie przyjął Uchwałę nr 49/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 49/18 Zarządu Powiatu w Krakowie

Karta oceny

Karta zbiorczej oceny