W środę, 28 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka poprzedniej drogi wojewódzkiej nr 794 położonej na terenie Miasta i Gminy Skała – ul. Krakowska i ul. Wolbromska (o długości ok. 2,7 km) na odcinku ograniczonym wschodnią obwodnicą Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świątniki Górne dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świątniki Górne Technikum Logistyki Lotniczej funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie przepisów ograniczających używanie wyrobów pirotechnicznych na terenie powiatu krakowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Kapituły Honorowej.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.