Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił dwa ciekawe konkursy:

Konkurs „Małopolska Pszczoła” to najnowsza inicjatywa Województwa Małopolskiego, którego celem jest ochrona pszczół miododajnych oraz dzikich owadów zapylających i roślin. Na realizację zwycięskich zadań przeznaczono pół miliona złotych. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Trwa również nabór w III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów. Przewidziano dofinansowanie zadań realizowanych w okresie dwuletnim, na które przeznaczono łącznie pół miliona złotych. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami.
 
Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stornie www.malopolska.pl