Jak co roku, w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się kiermasz Wielkanocny. 22 marca 2018 roku podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Więckowic zaprezentowali swoje prace – wykonane w ramach zajęć rehabilitacji społecznej. Na wystawie oprócz pisanek, palm, ręcznie robionych kartek świątecznych i stroików, można było zobaczyć wyroby powstałe w nowoczesnych technikach m.in. kompozycje z origami 3D, decoupage, gipsu i masy solnej. Nowością były naturalne wydmuszki jaj gęsich, rzeźbione wiertarką a odpowiednią formę nadawały im różne techniki plastyczno-techniczne.

DPS Więckowice