Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza II edycję konkursu fotograficznego pn. „Powiat Krakowski w obiektywie”. Konkurs ma na celu promocję powiatu krakowskiego poprzez prezentację oraz upowszechnianie fotografii związanych z regionem. Tematyką konkursu jest powiat krakowski ziemski, jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, dokumentacja różnorodnych wydarzeń powiatowych: imprez sportowych, artystycznych, wydarzeń kulturalnych i obiektów zabytkowych. Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii, którzy ukończyli 13 rok życia i chcą przedstawić piękno i różnorodność Powiatu Krakowskiego.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 9 kwietnia 2018 r. na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, z dopiskiem konkurs fotograficzny „Powiat Krakowski w obiektywie”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Uchwała Zarządu
Regulamin konkursu fotograficznego
Formularz zgłoszeniowy