Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”:

Uchwała nr 80/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 roku
Załącznik nr 1 do uchwały – Program
Załącznik nr 2 do uchwały – Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy Oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie