Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Termin składania wniosków mija 28 marca 2018r.

Uchwała nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018r.
Regulamin
Formularz Zgłoszeniowy