narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

Gryps do malutkiego syna:

“Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec”

Łukasz Ciepliński

67 lat temu, 1 marca 1951 roku, po pokazowym procesie władze komunistyczne rozstrzelały w więzieniu na warszawskim Mokotowie siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. Byli nimi: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas tego szczególnego święta rzucamy światło na wyklęte i przemilczane bohaterstwo młodego, wojennego pokolenia, które nie pogodziło się ze zmianą okupanta w Polsce. Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym często płacili za wierność swoim ideałom cenę najwyższą – swojego życia. Po śmierci w więzieniu mokotowskim wielu z bohaterów miało być również wymazanych z pamięci Polaków, dlatego chowano ich potajemnie na tzw. “łączce” – miejscu znajdującym się przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, gdzie później urządzono kompostownię i śmietnik. Więźniów, którym udało się przeżyć, przez kolejne 45 lat propaganda komunistyczna określała jako “bandytów” i “faszystów”. W zdecydowanej większości przeżyli oni lata komunizmu w odrzuceniu społecznym, nędzy i w skrajnym ubóstwie.

Inicjatywę ustawodawczą dla Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął ś.p. prezydent Lech Kaczyński, który 1.marca 2010 roku skierował projekt ustawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa została uchwalona 3 lutego 2011.roku (Dz. U. 2011 Nr 32 poz. 160). W jej preambule zapisano, że święto ustanawia się w hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.