13 marca 2018r. uczniowie ZSRCKU w Czernichowie wysłuchali prelekcji przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji na temat odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich. Młodzież dowiedziała się jakie konsekwencje  prawne przewiduje Kodeks Karny za takie wykroczenia i przestępstwa jak: demoralizacja (m. in. systematyczne unikanie obowiązku szkolnego), odurzanie się, znęcanie się, groźby i zastraszanie, naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, znieważenie i wiele innych. Szczególną uwagę policjanci zwrócili na zjawisko cyberprzemocy, które ilustrował krótki filmik prezentujący typową sytuację szantażu nastolatków przez cyberprzestępcę wykorzystującego nagrania umieszczane w sieci przez młodzież. Perswazyjną rolę filmu podkreślały hasła takie jak: „Twoje życie dzieje się online. Chroń je.” Po prelekcji młodzież miała możliwość  rozmowy z policjantami i policjantkami na temat ich pracy w tym zawodzie. Przedstawiciele Policji odpowiadali na pytania i opisywali swoją pracę jako ciekawą, pełną interesujących wyzwań, dającą wiele możliwości rozwoju.

Opracowała: Agnieszka Kołodziej