14 marca 2018 r w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się I Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej pod patronatem Starosty Krakowskiego. Pieczę naukową nad Turniejem sprawował Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący Komitetu dr inż. Marcin Apostoł (AGH, ZSTE) oraz członkowie dr inż. Janusz Pluta (AGH), dr inż. Piotr Micek (AGH), dr inż. Dariusz Grzybek (AGH), mgr inż. Roman Serwin (ZSTE), Sławomir Bydoń (Multiprojekt).

Turniej był dla uczestników okazją sprawdzenia wiedzy w zawodzie technik mechatronik. Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki. Również podczas warsztatów gościliśmy przedstawicieli świata nauki, między innymi z Akademii Górniczo Hutniczej.

Turniej  składał się z dwóch etapów:

Etap 1 – test wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań,
Etap 2 – część praktyczna polegająca na wykonaniu praktycznego zadania (programowanie PLC). Należy nadmienić bardzo duże zaangażowanie firmy Multiprojekt w przygotowanie zadania, jego sprawne przeprowadzenie oraz merytoryczną ocenę.

Do etapu praktycznego kwalifikowało się 10 najlepszych uczniów z etapu pierwszego.
Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od wyniku otrzymał certyfikat uczestnictwa.
Dla finalistów oprócz dyplomów laureata zostały przewidziane następujące nagrody:

  • miejsce I – komputer RASPBERRY PI , wyświetlacz dotykowy 5″ HDMI, adapter shieldów Arduino dla Raspberry Pi + zestaw czujników, dwa szkolenia w Akademii Astora oraz szkolenie w firmie Multiprojekt, książki
  • miejsce II oraz III – komputer RASPBERRY PI , wyświetlacz dotykowy 4,3″ HDMI, adapter shieldów Arduino dla Raspberry Pi + zestaw czujników, szkolenie w firmie Multiprojekt, książki
  • dodatkowe nagrody ufundowane przez biorące udział w Warsztatach firmy.

Fundatorami nagród zostali: Starosta Krakowski oraz firmy: ASTOR, Multiprojekt, teamtechnik, GmSystem, TURCK.

Laureatami 1 Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej zostali:

  1. Kacper Goral – Zespół Szkół Nr1 im. St. Staszica w Olkuszu
  2. Tomasz Mrowiec – Zespół Szkol Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
  3. Szymon WasągRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Gratulujemy laureatom raz wszystkim uczestnikom (52 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) wiedzy i umiejętności z zakresy mechatroniki i automatyki oraz życzymy dalszego rozwoju w tym zakresie.

Patronat medialny nad turniejem objęły TVP3 i TV Skawina:

https://www.facebook.com/1629327277355496/videos/2035814823373404/

M. Wojtanowska
ZSTE Skawina