6 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krakowskiego z Zarządem i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie. Podczas spotkania starosta krakowski Wojciech Pałka przedstawił zebranym Łukasza Wróblewskiego, pełniącego obecnie obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Następnie członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk przedstawił informację na temat inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w ramach IS, ZIT oraz SPR. Zwrócił on uwagę na problem przetargów, w których coraz częściej zdarza się, że oferty na realizację zadań przewyższają fundusze zaplanowane przez samorządy na ich realizację. O szczegółach dotyczących wniosków gmin w ramach prowadzonych programów w najbliższym czasie odbędą się spotkania w gminach. W kwestii utrzymania dróg Arkadiusz Wrzoszczyk poinformował zebranych wójtów i burmistrzów że do końca marca trwa akcja zimowego utrzymania dróg, a w kwietniu ruszy sprzątanie dróg, chodników, poboczy i rowów.

W kolejnym punkcie spotkania Maciej Zdziarski – prezes Zarządu Fundacji Instytut Łukasiewicza, zaprosił gminy i powiat do zaangażowania się w ogólnopolską kampanię „Dumni z Polski” związaną ze rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawił na temat programu bardzo szeroką informację.

W dalszej części dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Zymon omówił zmiany jakie zaszły w wydziale w związku z uchwaleniem nowej ustawy dotyczącej prawa wodnego. W ostatnim punkcie dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mirosław Golanko przedstawił temat funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego oraz zmiany jakie być może zajdą w zakresie npp po nowelizacji ustawy.

Na końcu starosta zaprosił gminy do zorganizowania wraz z powiatem dożynek, oraz podziękował wójtom i burmistrzom za przybycie i udział w spotkaniu.