Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 60/2018 z dnia 8 marca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 60/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2