28 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Powiatu. Tematem przewodnim sesji była promocja i ochrona zdrowia. Podczas posiedzenia dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mirosław Golanko przedstawił informację dotyczącą promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia w Powiecie Krakowskim. Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny Adam Jędrzejczyk przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.

Podczas posiedzenia radni podjęli szereg uchwał m. in. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, na okres 10 lat nieruchomości położonej w Giebułtowie; w sprawie powierzenia gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (oczyszczanie, zamiatanie, polewanie dróg oraz oczyszczanie chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2018 roku); w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka poprzedniej drogi wojewódzkiej nr 794 na terenie Miasta i Gminy Skała – ul. Krakowska i ul. Wolbromska (o długości ok. 2,7 km) na odcinku ograniczonym wschodnią obwodnicą Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794; w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świątniki Górne dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świątniki Górne Technikum Logistyki Lotniczej funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.