W środę 28 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec przedstawiła informację dotyczącą bezrobocia, rynku pracy i działalności urzędu. Na posiedzeniu Rada Powiatu przyjęła także kilka uchwał, z których najważniejsze dotyczą: podziału środków przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze Środków PFRON oraz przyjęcia oświadczenia z wnioskiem o przedłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Na końcu sesji radny Leszek Dolny z okazji Dnia Rodziny obchodzonego w marcu odczytał tekst będący hołdem dla rodziny jako podstawowej jednostki życia społecznego. Radni złożyli także kilka wniosków i interpelacji.