W dniu 27 marca 2018 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie. 

W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

XVIII Turniej przebiegał w dwóch etapach; indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczniowie zmierzyli się również z pytaniami na temat 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach realizowanego w ZSTE projektu „Nasza Niepodległa”.   

Wyniki części indywidualnej:
I m. Karol Gurtkiewicz LO Krzeszowice
II m. Kacper Wicherek ZSTE Skawina
III m. Przemysław Godyń LO Krzeszowice
IV m. Ernest Frosik ZSiPO Skała
V m. Aleksandra Piszczek ZSTE Skawina
VI m. Paweł Chuderski LO Krzeszowice
VII m. Bartosz Golda ZKS Skawina}
VIII m. Tetiana Kaminska ZSiPO Skała
IX m. Wiktoria Pięta ZSTE Skawina
X m. Weronika Kilarska LO Skawina

Wyniki części drużynowej:
I m.  ZSTE Skawina
II m.  LO Krzeszowice
III m. ZKS Skawina
IV m. ZSP Giebułtów i ZSRCKU Czernichów
V m. ZSiPO Skała
VI m. LO Skawina

XX i XXI wiek przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków – Dwie Wojny Światowe, Zimną Wojnę, Czasy Komunistyczne, Obrady Okrągłego Stołu, Wybory do Sejmu Kontraktowego, pierwszy niekomunistyczny Rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie Konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy o Europie są doskonałym sprawdzianem wiedzy i wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Patronat Honorowy nad XVIII Turniejem objęli: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, Prof. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Paweł Kolasa –  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Wacław Gregorczyk – Burmistrz Krzeszowic, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.

Uczestnikom Turnieju gratuluję doskonałej wiedzy, nauczycielom satysfakcji a Państwu, którzy obieli Honorowy Patronat nad XVIII Powiatowym Turniejem Wiedzy – 18-tka z Europą i ufundowali wspaniałe nagrody składam podziękowanie w imieniu uczestników, nauczycieli i organizatorów. Do zobaczenia za rok na XIX Turnieju Wiedzy o Europie.

Andrzej Ciaptacz
pomysłodawca i  organizator Turnieju
nauczyciel w ZSTE w Skawinie