Informujemy, że nastąpiła zmiana dyżuru Rzecznika Konsumentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie z dnia 30.03.2018 r. na 6.04.2018 r.

Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w tzw. sprawach konsumenckich będzie do dyspozycji mieszkańców Powiatu Krakowskiego w godzinach od 14.00 do 15.00, w dniach:

6 kwietnia,
27 kwietnia,
25 maja,
21 września,
19 października