Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Krakowie starosta krakowski Wojciech Pałka poinformował, że zwróciła się do niego pani Teresa Rak, pełniąca funkcję Komisarza Wyborczego w Krakowie, z informacją, że dokonała analizy podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze – na podstawie ilości mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r.

W wyniku tej analizy Komisarz Wyborczy stwierdził, że przeliczenie ilości mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych w stosunku do normy przedstawicielskiej w powiecie skutkuje zmianą ilości mandatów w okręgu wyborczym nr 5 (Krzeszowice) – zmniejszenie ilości mandatów o 1 mandat – do 3 mandatów oraz w okręgu wyborczym nr 6 (Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) – zwiększenie ilości mandatów o 1 mandat – do 5 mandatów.

W związku z powyższym starosta krakowski Wojciech Pałka poinformował radnych, że przygotuje projekt uchwały Rady Powiatu w Krakowie, która uwzględni zmiany ilości mandatów w powyższych okręgach wyborczych.