W czwartek 12 kwietnia 2018 r. w ZSRCKU w Czernichowie odbyła się akcja krwiodawstwa. Wydarzenie zostało przygotowane przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Na akcję przybyło 48 chętnych dawców, z czego 30 podzieliło się cząstką siebie, dając w sumie 13,5  litra krwi, która wraz z ekipą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyruszyła do banku krwi do Krakowa. Akcja była otwartym wydarzeniem dla całej społeczności Gminy Czernichów i nie tylko bo na akcję przybyli mieszkańcy m.in. z Czernichowa, Rusocic, Kamienia, a nawet z Krakowa. Dzięki staraniom wolontariuszy Szkolnego Koła PCK o samym przedsięwzięciu było już wiadomo 2 tygodnie przed planowaną akcją. W Gminie Czernichów zostało rozdane ulotki, zawisły plakaty, baner na szkole oraz w 5 kościołach zostały odczytane ogłoszenia o akcji krwiodawstwa. Na kolejną akcję zapraszamy serdecznie w następnym roku szkolnym.

opracowała:  Karolina Kwaśnica
fot.: Karolina Kwaśnica, Karolina Orawiec, Kamil Przeniosło