Zarządu Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego:

Uchwała nr 100/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Uchwała nr 101/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Karta oceny