17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie miały miejsce powiatowe eliminacje Konkursu Ortograficznego o „Pióro Starosty”. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego, którzy zostali bardzo serdecznie przywitani i przyjęci przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę. Uczestnicy napisali konkursowy tekst pt. Kocie drogi, autorstwa Anny Kowalik, nauczycielki języka polskiego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Ewy Helbin-Czyżowskiej, w skład której wchodzili nauczyciele z pozostałych szkół powiatu, przyznała I miejsce Aleksandrze Bętkowskiej z ZSRCKU z Czernichowa, honorując ją nagrodą w postaci tytułowego pióra z pamiątkowym grawerem i wpisem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczennica ta już drugi rok z rzędu była zwyciężczynią tego konkursu. Miejsce II, również podobnie jak w roku ubiegłym, przypadło Elizie Grabarczuk z LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina” w Piekarach, a miejsce III wywalczył Michał Różycki z ZS i PO w Skale. Przyznano ponadto 4 wyróżnienia – dla Adriana Poniedziałka z ZSR CKU  w Czernichowie, Karola Czamary z LO w Krzeszowicach, Zbigniewa Stalmacha z LO w Piekarach i Martyny Guzik z LO w Skawinie. Samo wręczanie nagród przez Starostę było bardzo uroczyste, a dla uczestników niezwykle wzruszające, gdyż brali w nim udział również wicestarosta Tadeusz Nabagło, członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska i dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie Krystyna Jędrzejczyk.

Starosta Wojciech Pałka podziękował również nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczestników do konkursu, wręczając im pamiątkowe dyplomy. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się najlepsi uczniowie, którzy wcześniej w swoich macierzystych szkołach zmierzyli się z dyktandem autorstwa Renaty Bysiny, polonistki z Liceum Ogólnokształcącego ze Skawiny.

Piszący dobrze radzili sobie z przestrzeganiem oczywistych reguł ortograficznych, kłopoty mieli natomiast, podobnie jak w poprzednich latach, z poprawnym pisaniem wyrazów rzadko używanych, wyrazów modnych, kolokwializmów, zapożyczeń i złożonych struktur słowotwórczych. Młodzież, jak co roku, była dobrze przygotowana do zmagań z pułapkami polskiej ortografii. Choć zwycięzcy nie napisali prac bezbłędnie, co świadczy o dużym stopniu trudności, z którymi przyszło im się zmierzyć, to i tak wyłonienie laureatów było dla jurorów niemałym wyzwaniem A oto przykład fragmentu tekstu konkursowego: „Kocia literatura jest nader obfita i niejedna pisarska sława kotu poświęciła swe „uchodzone umyślenia”- jak zwał poetyckie refleksje współautor „Jednodńuwki Futurystuw” Stanisław Młodożeniec. Ot, chociażby Szymborska czy Mrożek pisali o tym drapieżnym, żyworodnym łożyskowcu, będącym de facto krzyżówką żbika, w naukowej nomenklaturze funkcjonującym pod nazwą Felis catus.”

Na uwagę zasługuje fakt, że konkurs ten już od ponad dwudziestu lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, niektórzy biorą w nim udział już drugi i trzeci rok z rzędu. Cóż, po raz kolejny spotkanie miłośników polskiej ortografii przechodzi do historii. Dla uczniów była to okazja do zdrowej rywalizacji i zmagań o atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zwłaszcza o nagrodę główną – tytułowe „Pióro Starosty”.  

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Aleksandra Starowicz – LO CE „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.
  2. Renata Bysina – LO w Skawinie
  3. Joanna Wasilewska – ZSR CKU w Czernichowie
  4. Izabela Czarkowska – ZSP w Krzeszowicach
  5. Anna Kowalik – ZSiPO w Skale
  6. Małgorzata Kamińska – ZSP w Giebułtowie
  7. Beata Podlejska – ZST-E w Skawinie
  8. Ewa Helbin-Czyżowska – ZST-E w Skawinie, przewodnicząca Komisji Konkursowej

Ewa Helbin-Czyżowska