Zarząd Powiatu w Krakowie przyznał nagrody i wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Za osiągnięte wyniki sportowe nagrody otrzymali:

 • Anna Nowak
 • Michał Styrylski
 • Jan Majka
 • Adrianna Kąkol
 • Jakub Szostak
 • Monika Nowak
 • Michał Kwiatek
 • Szymon Tracz

Wyróżnienia za wyniki sportowe „Młody Talent” otrzymali:

 • Kacper Morawski
 • Jakub Sraga
 • Wiktoria Tylek

Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii „trener i działacz” otrzymali:

 • Tadeusz Gątkiewicz
 • Roman Styrylski
 • Henryk Piwowar
 • Wojciech Ankowski

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury nagrody otrzymali:

 • Grażyna Skotnicka
 • Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”
 • Katarzyna Nogieć
 • Anna Dijuk-Bujok
 • Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo
 • Zespół Muzyczny „Sokoły”
 • Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”

Starosta krakowski przyznał nagrody dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego. Nagrody otrzymały następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
 • Fundacja im. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Nagrody zostaną wręczone 19 kwietnia 2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Dworze w Tomaszowicach.