Zarządu Powiatu w Krakowie przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Uchwała Nr 103/2018  Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018 roku