Zarządu Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:Program korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”.

Uchwała Nr 105/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018