Zapraszamy do udziału w konkursie pn.„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu krakowskiego.         

Głównymi celami konkursu są:

 • uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka,
 • budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,
 • przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych,
 • ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny
  a funkcjonowaniem społeczeństwa.

Konkurs jest jednoetapowy.

Zgodnie z regulaminem:

 1. Uczniowie przygotowują prace w formie:
  • filmu,
  • prac literackich,

Prace na konkurs szkoły przesyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 22 maja 2018r z dopiskiem: Konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2018r.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 78/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Trwała i zdrowa rodzina podstawa państwa…”

Konkurs realizowany jest w okresie od 9 kwietnia do 15 maja 2018r.