W polskiej tradycji uchodzi za najdonioślejsze osiągnięcie rodzimego parlamentaryzmu, a nasz wielki rodak – Jan Paweł II nazwał ją „ostatnim słowem dziejów I Rzeczypospolitej” i „ostatnim wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, który przyszedł już niestety za późno…”.  Jej uchwalenia dokonano w wyniku zamachu stanu, ponieważ nie wszyscy byli zwolennikami wprowadzenia zmian., Obecnie data jej ustalenia jest jednym z najważniejszych świąt narodowych i patriotycznych. Wydarzenie to upamiętniono w pieśniach i na obrazach wielkich malarzy.

Nie ma już żadnych wątpliwości, że mowa o Konstytucji 3-go Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawie tego typu, ustawie zasadniczej. Konstytucja ta została ustanowiona w 1791 r. w trakcie trwania Sejmu Czteroletniego nazwanego „Wielkim”. Jej celem była naprawa systemu politycznego Rzeczpospolitej, opartego na demokracji szlacheckiej, liberum veto i wolnej elekcji, które wraz z innymi czynnikami doprowadziły do upadku kraju.

Konstytucja zmieniła ustrój chylącego się ku upadkowi państwa, wprowadzała bowiem monarchię dziedziczną w miejsce elekcyjnej, trójpodział władz, znosiła tak szkodliwe liberum veto, czyli szlacheckie wolne „nie pozwalam”. Zrównała w prawach mieszczan ze szlachtą. Odebrała także prawa głosu w decyzjach dotyczących państwa gołocie – szlachcie nie posiadającej ziemi, co uniemożliwiało jej przekupywanie a tym samym ingerencję obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Konstytucja ta, także jako pierwsza wprowadzała nową nazwę kraju – Polska.

Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej i jej zniknięciu z mapy Europy, Polacy nie stracili wiary w odzyskanie niepodległości. Nadzieję zaczęto pokładać w pomocy ze strony Francji i w Napoleonie Bonaparte. Dzięki jego poparciu i staraniom generała Jana Henryka Dąbrowskiego na terytorium Włoch sformułowano na wzór francuski Legiony Polskie, które uważano za zalążek przyszłej armii odradzającego się państwa polskiego. Służba w legionach była prawdziwą szkołą patriotyzmu i demokracji. Widok polskich oddziałów skłonił poetę i polityka Józefa Wybickiego do napisania słów Mazurka Dąbrowskiego, znanego także jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Nieznany jest jednak autor melodii, opartej na ludowym mazurku. Pieśń tą odśpiewywano przy okazji ważnych wydarzeń w dziejach naszej historii, stanowiła swego rodzaju wyznanie wiary w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Z dniem 26. lutego 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego został uznany hymnem naszego państwa, a liczne eksponaty związane z historią jego powstania obejrzeć możemy w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

26 kwietnia 2018 r., kiedy wybiła godz. 12:00  w Hali Sportowej Zespołu Szkół RCKU uroczyście upamiętniliśmy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na tę okoliczność zebrali się wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie. Zjawili się również przedstawiciele Gminy Czernichów oraz Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie. Wszyscy przybyli goście otrzymali flagę Polski do przyklejenia na piersi oraz tekst Mazurka Trzeciego Maja i Hymnu Narodowego, które wszyscy wspólnie doniosłym głosem zaśpiewali. Akademii podniosły charakter nadała niewątpliwie Orkiestra Dęta z Łączan i Tłuczani pod batutą Piotra Mruczka, która oprócz zagrania melodii Mazurka Dąbrowskiego i Trzeciego Maja, rozpoczęła i zakończyła obchody odegraniem marszy.

Jak pisał Jan Paweł II: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała… Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” Zatem PAMIĘTAJMY!

          
Sylwia Gacek
Kierownik internatu
ZSRCKU w Czernichowie

http://czernichow.edu.pl/Galeria_2017-2018/WIWAT_MAJ_3_MAJ/album/