Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatora programów polityki zdrowotnej pn. “Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne” oraz Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe”. Programy będą realizowane przez Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie ul. Prądnicka 50 A. Realizator został wybrany poprzez otwarte konkursy ofert.

Uchwała Nr 96/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwała Nr 97/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2018r.