W środę, 25 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji wojewoda małopolski, Piotr Ćwik, wręczył odznaczenia państwowe za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownikom Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Owczarach i w Więckowicach. Złotym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Bogumiła Glica, Kazimierz Adamczyk, Henryk Sikora, Teresa Cieślik, Iwona Dercz, Jan Dercz, Teresa Kruczek, Małgorzata Lesińska, Jolanta Niedziela, Bogusława Padacz, Daniela Sikora, Dorota Zarębowicz.

Starosta krakowski podczas sesji przedstawił sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w roku 2017. Dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu. Rada Powiatu przyjęła także kilka uchwał, dotyczących m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2027, zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018 oraz podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic, jak też liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.