23 kwietnia odbyła się VIII edycja Dnia Ekonomisty pod hasłem „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, która przywitała zaproszonych gości oraz uczniów.

Niezwykle interesującą częścią spotkania było wystąpienie Anety Rokickiej, absolwentki ZSTE, która obecnie jest właścicielką biura rachunkowego i założycielką fundacji “Wyobraź sobie”‘. Prelegentka, wykorzystując własne doświadczenie zawodowe, omówiła sposoby i warunki osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Pytania skierowane do uczniów inspirowały ich do właściwego wytyczania celów i realizacji własnych pasji. Muzycznym akcentem spotkania ekonomistów był utwór pt. „Ona czuje we mnie piniądz” w wykonaniu Damiana Opyrchała z klasy 2AM.

Następnie prowadząca Sylwia Skrzyńska z klasy 4E zaprosiła Jarosława Czachora z firmy Vero Ubezpieczenia, który rozpoczął swoją wypowiedź od zachęcenia uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawiając zalety związane ze swobodą decyzyjną i możliwością uzyskania wysokiego wynagrodzenia. Sylwia Przebinda i Michał Kozek z klasy 4E podczas kabaretowego występu przedstawili problem zaciągania kredytu bankowego, a szkolny zespół cheerleaders zaprezentował swoje możliwości taneczne.

Wystąpienie Sebastiana Kolisza, dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, dotyczyło zalet prowadzenia własnej firmy oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w inkubatorach przedsiębiorczości, które mogą być wsparciem dla początkujących przedsiębiorców.

Wicedyrektor Wiesława Lewandowska podziękowała prelegentom za interesujące prezentacje.

Organizatorami przedsięwzięcia były nauczycielki ZSTE mgr inż. Ewa Krawczyk  i mgr Mariola Wiater oraz uczniowie z klasy 4E i 2KW.

Iwona Grabysa 
ZSTE w Skawinie