Ze względu na wzrost liczby zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem (czyli na pokazach lub w domach), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, mającą na celu ostrzeżenie osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Kampania ma na celu poinformowanie społeczeństwa o możliwości poniesienia poważnych strat finansowych, zaciągania wysokich zobowiązań kredytowych, czy też płacenia kar umownych z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia dwóch krótkich spotów, ostrzegających przed stosowaniem nieuczciwych praktyk, informujących o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcających do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Zakupy na pokazach

Zakupy na pokazach

Zmiana dostawcy usług

Zmiana dostawcy usług