W niedzielę 29 kwietnia 2018 roku (w miesiącu autyzmu) w Tomaszowicach odbył się Blue Happening. Uczestnicy obchodów wypuścili w niebo niebieskie balony z życzeniami. Symbolem solidarności z osobami z autyzmem był kolor niebieski który daje rodzinom nadzieję na lepsze życie. W tym wyjątkowym dniu blisko pięćdziesiąt dzieci z gmin powiatu krakowskiego miało okazję poznać radość obcowania z przyrodą i zwierzętami. Dodatkowo wspaniała pogoda sprawiła, że czas spędzony w stadninie koni “Podskalany” był naprawdę dobrze wykorzystany. Odbyły się zajęcia hipoterapeutyczno-integracyjne  w ramach realizacji zadania publicznego pn. wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, współfinansowane przez Powiat Krakowski. Animatorzy poprowadzili niebieskie integracyjne zabawy oraz konkurs pt.”Festiwal Niebieskiego Balonika”. Wolontariusze przygotowali zdrową żywność. Terapeuci poprowadzili bezpłatne specjalistyczne konsultacje. Niebieskie  obchody sprawiły prawdziwą radość tak dzieciom jak i dorosłym którzy obejrzeli współczesną baśń o człowieku, film wzruszył i skłonił do refleksji. Z kolei Joga korzystnie wpłynęła na ciało i umysł. Dla nas – organizatorów – uśmiechy uczestników obchodów były najlepszą nagrodą za pracę włożoną w organizację wydarzenia i dowodem, że w przyszłości warto organizować takie i podobne imprezy. Wspólny wysiłek zaowocował dobrem uczynionym dla drugiego człowieka i radością dzieci co jest rzeczą bezcenną.

Honorowy patronat nad projektem objęli:

Starosta krakowski Wojciech Pałka
Wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu„Być Szczęśliwym”