Wiele uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyło się na terenie powiatu krakowskiego.

W Krzeszowicach główne uroczystości odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Pod pomnik przybyło wiele delegacji i mieszkańców Krzeszowic. Byli obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych z ministrem Andrzejem Adamczykiem, starostą krakowskim Wojciechem Pałką, radnymi powiatowymi Stanisławą Grzędą, Janiną Lasoń i Jerzym Wnękiem. W kościele św. Marcina odbyła się okolicznościowa msza święta.

W Skawinie obchody święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w kościele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, sekretarz powiatu Adam Wójcik, radny powiatowy Krzysztof Gębala oraz liczne poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta. Po uroczystej mszy odbył się przemarsz pocztów sztandarowych na rynek gdzie odbyło się widowisko aktorsko-muzyczne autorstwa Janusza Blecharza pt. „Mała Rapsodia Polska”, do poezji oraz multimedialnej projekcji tetraptyku malarskiego prof. Czesława Dźwigaja. Utwór wykonała Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Na końcu Zespół Regionalny Mogilanie zaprezentował tańce regionalne i narodowe. Wspólnie z publicznością wykonano poloneza.