W niedzielę 6 maja 2018 roku na Rynku w Krzeszowicach odbył się Piknik Strażacki. Podczas imprezy promowano tradycję ruchu strażackiego, uczono zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i prezentowano specjalistyczny sprzęt. Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji. W pikniku wziął udział starosta krakowski Wojciech Pałka.


W pierwszą niedzielę maja na krzeszowickim Rynku zorganizowano VI  już z kolei Piknik Strażacki, podczas którego nie zabrakło dobrej zabawy i pokazów z udziałem strażaków. Organizatorem był Wacław Gregorczyk – burmistrz gminy Krzeszowice oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach, natomiast patronat nad uroczystością objął starosta krakowski Wojciech Pałka, który ufundował nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów. Gmina ufundowała nagrody dla uczestników Pikniku oraz sfinansowała  zakup artykułów spożywczych niezbędnych  do sporządzenia tradycyjnej już grochówki.

Na teren Rynku zjechały wozy strażackie, te najstarsze i najnowsze. Każdy mógł się przekonać, jak taki samochód wygląda od środka. Najmłodsi i dorośli mogli zobaczyć, jak to jest być strażakiem. Ratownicy pozwalali przymierzać swoje hełmy, włączyć syrenę alarmową, a także powalczyć z wężem w miasteczku strażackim. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa, która przyjechała z OSP w Pcimu.  Blasku dodały występy Kół  Gospodyń Wiejskich z Czernej i z Tenczynka, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku i Cheerleaderek z UKS Harmonia. Nie obyło się też bez pokazu musztry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP, którą prowadził Naczelnik OSP w Nowej Górze – Paweł Mirek. Uczestnicy mieli okazję skosztowania znakomitej grochówki strażackiej, którą przygotowują od kilku lat strażacy-ochotnicy z Nawojowej Góry. Prawie 550 litrów grochówki rozeszło się błyskawicznie. Całość imprezy uświetnił występ orkiestry strażackiej, a także defilada samochodów pożarniczych.

Nieodzownym punktem programu było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych i zasłużonych dla pożarnictwa. Z rąk burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, starosty krakowskiego Wojciecha Pałki oraz prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach Łukasza Smółki wyróżnieni odebrali statuetki. Wyróżnieni zostali: Beata Banach – skarbnik gminy Krzeszowice, Wojciech Tumidalski z OSP w Dębniku, Mariusz Banaszczyk z OSP w Czatkowicach, Tomasz Nawara z OSP w Czernej, Kamil Kozioł z OSP w Krzeszowicach, Tomasz Dębiec z OSP w Miękini, Stefan Pałka z OSP w Nawojowej Górze, Mateusz Szczurek z OSP w Nowej Górze, Dominik Kurdziel z OSP w Ostrężnicy, Dorota Kromka-Glanowska z OSP w Paczółtowicach, Wojciech Dziuba z OSP w Rudnie, Piotr Gąsior z OSP w Sance, Marcin Szlachta z OSP w Siedlcu, Daniel Sobkowicz z OSP w Tenczynku, Maciej Pielech z OSP w Woli Filipowskiej, Krzysztof Zdebik z OSP w Zalasiu i Wojciech Mikołajski z OSP Żbik.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe, a w szczególności: staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce oraz dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Kazimierzowi Sady.  Podziękowania zechcą przyjąć także wszyscy strażacy – ochotnicy z Gminy Krzeszowice, którzy pomogli przygotować i zorganizować Piknik oraz wzięli czynny udział w paradnej defiladzie przed uczestnikami.

Wyrazy uznania należą się również  prowadzącym Piknik – druhnie  Annie Małodobry Szlachta z OSP Siedlec i druhowi Mariuszowi Rozmusowi z OSP Miękinia za pomysłowość oraz wyjątkowe zaangażowanie, które pozwoliło stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Zabawa była przednia, a do tego dopisała pogoda.

Barbara Kurdziel
Główny Specjalista
Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
Urząd Miejski w Krzeszowicach