Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza wszystkich uzdolnionych wokalistów w wieku od 10 do 24 lat do udziału w koncercie „Perły Powiatu”, który odbędzie się w Auditorium Maximum w Krakowie w niedzielę 23 września 2018 roku.

Tematem tegorocznej edycji koncertu będzie musical i muzyka filmowa. Koncert będzie poprzedzony warsztatami muzycznymi a wokalistom będzie towarzyszyć profesjonalna orkiestra złożona z najlepszych instrumentalistów z powiatu krakowskiego.

Wszystkich wokalistów zainteresowanych udziałem w koncercie zapraszamy na przesłuchanie, które odbędzie się 17 maja od godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Al. Słowackiego 20, sala 100. Podczas przesłuchań zostaną wyłonieni wokaliści, którzy wezmą udział w projekcie.

Na przesłuchanie należy przygotować dwie piosenki – jedną w języku polskim i drugą w języku angielskim.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszenia wokalisty i przesłać ją w terminie do 16 maja 2018 roku na adres e-mail: droj@powiat.krakow.pl

lub na adres (decyduje data wpływu do urzędu):

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Promocji i Współpracy
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków

z dopiskiem: Perły Powiatu 2018

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Współpracy pod numerem tel. 12-397-93-13.

Karta zgłoszenia wokalisty – pobierz

Perły Powiatu