W dniach 5-6 maja 2018 r. delegacja powiatu krakowskiego w składzie: wicestarosta Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Piotr Goraj oraz radni Barbara Kowalik, Zofia Pyla, Wojciech Bosak i Włodzimierz Tochowicz, wzięła udział w uroczystościach z okazji Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie. Uroczystości te zorganizowane przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” zbiegły się jubileuszem dziesięciolecia działalności towarzystwa. Delegacja powiatu krakowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Tarasa Szewczenki oraz wzięła m.in. udział w uroczystym koncercie z okazji jubileuszu towarzystwa oraz wysłuchała prezentacji słowno-muzycznych w wykonaniu uczniów szkoły polskiej w Nowym Rozdole.