We wtorek 17 maja 2018 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem starosty krakowskiego Wojciecha Pałki. W spotkaniu wzięło udział 33 przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie. W pierwszej części odbyła się prezentacja materiałów i debata nt. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku. Podsumowano również realizację programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” za rok 2017 oraz mocno zaakcentowano działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim, jak tez  zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla osób czasowo przebywających na terenie powiatu krakowskiego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego