W czwartek, 24 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się XLIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Głównym tematem było podsumowanie stanu bezpieczeństwa w Powiecie Krakowskim za 2017 rok. Informację o stanie bezpieczeństwa przedstawili przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Całość podsumowała dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz.

Rada Powiatu podjęła również kilka uchwał m. in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie termomodernizacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.