W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyły się praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne i ratownicze uczniów i personelu z budynku Gimnazjum w Białym Kościele w związku z wystąpieniem zagrożenia chemicznego po nieumyślnym uwolnieniu stężonego kwasu solnego podczas lekcji w laboratorium szkolnym. Po wyprowadzeniu uczniów, zamknięciu laboratorium oraz powiadomieniu o zdarzeniu dyrektora szkoły do akcji przystąpiły jednostki OSP z terenu gminy Wielka Wieś oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 i 6. W ćwiczeniach brali również udział przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Komisariatu Policji w Zielonkach, Zakładu Energetycznego i Gazowniczego oraz aplikacyjnie pracownicy SP ZOZ w Szycach. Część praktyczna ćwiczeń poprzedzona była szkoleniem teoretycznym nie tylko dyrekcji i personelu oraz uczniów gimnazjum w Białym Kościele, ale także dyrektorów szkół i obiektów publicznych z terenu gminy Wielka Wieś.

Ćwiczenia ewakuacyjne miały na celu sprawdzenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej przez administratora obiektu – dyrektora gimnazjum, zapoznanie z wymogami wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych i procedurą przeprowadzania ewakuacji, sprawdzenie systemu łączności i alarmowania oraz sms-owego powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także sprawdzenie wyposażenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Ćwiczenie ewakuacyjne, jako element doskonalenia reagowania na zagrożenia, realizowane są w ramach programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim w latach 2014 – 2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Anna-Maria Tylek, Piotr Strzeboński