Informujemy, że termin nadsyłania prac w II edycji konkursu fotograficznego “Powiat Krakowski w obiektywie”, ze względu na małą liczbę nadesłanych prac, został wydłużony do dnia 30 lipca 2018 roku, a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 sierpnia 2018 r. Pozostałe zapisy regulaminu zamieszczonego poniżej pozostają bez zmian.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, z dopiskiem konkurs fotograficzny „Powiat Krakowski w obiektywie”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Uchwała Zarządu
Regulamin konkursu fotograficznego
Formularz zgłoszeniowy