Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” oraz Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce złożyły wnioski w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

Jurajski Piknik Winiarski

Podróż do źródeł – 10 lecie zespołu muzycznego Jakubowe Muszelki w Santiago de Compostela

Sportowy Piknik Rodzinny

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 13.06.2018 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl