W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, w obecności starosty krakowskiego Wojciecha Pałki została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego reprezentowanym przez dyrektora Łukasza Wróblewskiego pełniącego w imieniu Powiatu Krakowskiego rolę Inwestora, a firmą Nowak Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej reprezentowanej przez dyrektora Adama Adamczyka na wykonanie mostu z dojazdami nad rzeką Rudawa w miejscowości Szczyglice.

Kwota umowna wykonania inwestycji wynosi 5 447 953 zł.

Warto podkreślić, że 50% tej wartości zostanie pokryte z uzyskanej przez Powiat Krakowski subwencji z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury w wysokości 2 723 976 zł. Pozostałą część środków zapewnią w ramach zawartego porozumienia Powiat Krakowski w wysokości 1 361 989 zł oraz Gmina Zabierzów w wysokości 1 361 988 zł na terenie której zlokalizowana jest inwestycja.
Nowy obiekt o rozpiętości 45 metrów wpłynie na znaczną poprawę przepustowości drogi powiatowej nr 2205K biegnącej od granicy miasta Krakowa. W obecnej chwili stary most na rzece Rudawa pozwala jedynie na ruch wahadłowy. Parametry techniczne obiektu, w sytuacji rosnących przepływów i procesów suburbanizacji na terenach powiatu krakowskiego, znacznie ograniczają przepustowość drogi oraz wydłużają czas przejazdu na trasie łączącej Kraków i lotnisko w Balicach. Budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji pozwoli rozwiązać powyższe problemy. Wraz z mostem zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej stanowiące dojazdy do mostu o łącznej długości 345 m. Rozpoczęcie prac budowanych planowane jest na przełomie czerwca i lipca, a zakończenie do 30 listopada bieżącego roku.