W dniu 20 czerwca 2018 r., już po raz czternasty, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach spotkali się seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu krakowskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli wojewoda małopolski Piotr Ćwik i starosta krakowski Wojciech Pałka. Organizatorami święta seniorów było Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej wraz z Domem przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON za pośrednictwem PCPR. W ramach obchodów realizowane były zadania pn. Aktywność to zdrowie i Piknik integracyjny nie tylko dla seniora.

W spotkaniu integracyjnym z okazji obchodów XIV Powiatowego Dnia Seniora wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Tadeusz Nabagło, prezydium Rady Powiatu – przewodnicząca Alicja Wójcik i wiceprzewodniczący Piotr Goraja i Marek Piekara, radni – Janina Lasoń, Wojciech Kruk, Leszek Dolny, Wojciech Karwat, a także dyrektorzy Starostwa Powiatowego w Krakowie i instytucji pomocowych. Obecni byli również wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krakowskiego – Wacław Gregorczyk wraz z radną Stanisławą Maciejewską, Paweł Knafel, Elżbieta Burtan, Stanisław Gorajczyk, Tadeusz Wójtowicz i Piotr Piotrowski. Oficjalnego otwarcia XIV Powiatowego Dnia Seniora dokonali dyrektor Domu Pomocy Społecznej Henryk Sikora wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Alicją Wójcik i wicestarostą Tadeuszem Nabagło, po czym, dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, nastąpiło uroczyste wypuszczenie w przestrzeń powietrzną balonów biało-czerwonych wraz z szarfami o barwach narodowych.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu było także przekazanie przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika na ręce dyrektora Henryka Sikory okolicznościowego medalu upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę m.in. jako wyraz uznania za podejmowane inicjatywy na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Od wielu lat podczas Dnia Seniora rozgrywany jest mecz piłki nożnej o Puchar Mieszkańców DPS Więckowice pomiędzy samorządowcami a księżmi salezjanami. W tym roku kapitanem drużyny samorządowców była przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, a księży reprezentował ks. dyrektor Wojciech Strzelecki. Mecz wygrali samorządowcy.

Podczas spotkania integracyjnego prowadzona była akcja profilaktyczna z zakresu mierzenia ciśnienia tętniczego i pomiaru cukru we krwi – wykonano 105 badań. Ponadto uczestnicy brali udział w licznych atrakcjach m.in. w konkursie florystycznym – wicie wianków świętojańskich, sportowym – Celne oko seniora, występach wokalno-artystycznych – Seniorzy mają głos.

W imprezie plenerowej wzięło udział ok. 300 osób, w tym 14 Klubów Seniora reprezentujących następujące gminy: Zabierzów, Krzeszowice, Świątniki Górne, Skawina, Skała, Zielonki, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Czernichów, Mogilany oraz 11 placówek pomocowych z terenu powiatu krakowskiego.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON.

Tekst i zdjęcia: Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach