Były to trzy niezapomniane czerwcowe dni, do których przez wiele miesięcy komitet organizacyjny powołany przez komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP hm. Ewę Siudek przygotowywał się z niezwykłą starannością, tym bardziej, że skala zamierzonego przedsięwzięcia (prawie 400-tu uczestników) oraz założone cele miały niebagatelny wymiar i doniosły charakter. Ogromna zatem odpowiedzialność spoczęła na barkach organizatorów. Zadbano o każdy, najdrobniejszy szczegół, a do współpracy z Hufcem Podkrakowskim w realizacji poszczególnych zadań poproszono niezawodnych wolontariuszy: Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Klub Seniora i Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Związek Sybiraków oddział w Krakowie, Skawiński Klub Krótkofalowców, Grupę Rekonstrukcji Historycznej Południe – Polscy Spadochroniarze Wojskowi, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny z panem Stanisławem Grodeckim, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Radę Sołecką i Parafię w Krzęcinie.

Pierwszego dnia, tj. 8 czerwca 2018 r., rozpoczął się Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej – „Z Pieśnią do Niepodległej”. Były to chwile zadumy, ale także żywiołowej radości, chwile wzruszające, jak również momenty żartobliwe i zabawne. Prócz przyciągającej wzrok dekoracji, na tle której występowały drużyny harcerskie i zuchowe, uwagę zwracały plansze z biogramami sybiraków i żołnierzy Armii Andersa – bohaterów wpisanych w krajobrazy małych ojczyzn, o których mówi z podziwem wielka historia.

Drugiego dnia przed południem odbył się w trzech grupach wiekowych Harcerski Bieg Niepodległościowy pod hasłem „Jedność, Wolność, Ojczyzna”. Trasa biegu wiodła przez cztery miejscowości: Krzęcin, Polankę Hallera, Gołuchowice, Jurczyce. Podczas pokonywania marszruty każda grupa, w tym Harcerze Nieprzetartego Szlaku, realizowała zadania przystosowane do swoich możliwości. Zadania przygotowali instruktorzy i harcerze z Krzęcina. Nawiązywały tematycznie do idei służby Ojczyźnie, przede wszystkim w czasach pokoju, a także dotyczyły życiorysów dwóch wielkich generałów – Józefa i Stanisława Hallerów.

Na czas popołudniowego wypoczynku przygotowano zabawy sprawnościowe, m.in. ściankę wspinaczkową, dmuchany zamek i dmuchane boisko do gry w „piłkarzyki”. Przez cały czas trwania rajdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć dioramy z okresu II wojny światowej przygotowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Południe – Polscy Spadochroniarze Wojskowi, a także zapoznać się z działalnością Skawińskiego Klubu Krótkofalowców. Starsi harcerze i wędrownicy mogli włączyć się w pracę krótkofalowców.

Wieczorem wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście wzięli udział w obrzędowym ognisku harcerskim, wydarzeniu niecodziennym i wyjątkowym, m.in. dlatego, że mogli posłuchać opowieści sybiraczki pani Barbary Łuczyńskiej. Podzieliła się ona wspomnieniami z czasów wojny opowiadając o losach swojej rodziny wywiezionej na głąb Rosji, a na zakończenie swego wystąpienia uczyniła gest, który poruszył obecnych – rzuciła w ogień bukiet kwiatów w hołdzie dla tych, którzy zginęli na zesłaniu.

A potem śpiewano i bawiono się przy ognisku. Harcerska zabawa: „Weeeroniiiko! Jak się tańczy disco!?” zrobiła prawdziwą furorę, podobnie jak wojskowa grochówka mistrza Andrzeja.

W niedzielę, 10 czerwca, uczestnicy rajdu oraz zaproszeni goście – wśród których obecni byli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala i Arkadiusz Wrzoszczyk, burmistrz Skawiny Paweł Kolasa i jego zastępca Norbert Rzepisko, dyrektor biura senatora RP Marka Pęka Antoni Holik, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie Ryszard Majdzik i Antoni Bylica (sołtys Krzęcina), Artur Śnieżek (sołtys Polanki Hallera), radni Miasta i Gminy Skawina, liczna delegacja sybiraków z prezesem zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków Aleksandrą Szemioth oraz przedstawiciele Komendy Chorągwi Krakowskiej z komendantem hm. Mariuszem Siudkiem – wzięli udział we Mszy Świętej, podczas której został poświęcony sztandar ufundowany przez Związek Sybiraków w Krakowie dla 2. Szczepu Harcerskiego „Memoria” w Krzęcinie.

W czasie apelu kończącego XXIV Rajd Hufca Podkrakowskiego radny Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala i członek zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk wręczyli Puchar Starosty Krakowskiego dla patrolu starszoharcerskiego.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzęcina i Polanki Hallera.

Skład Komendy XXIV Rajdu Hufca Podkrakowskiego ZHP, któremu należą się słowa wielkiego uznania – przedstawiał się następująco: hm. Halina Jaskierna, hm. Andrzej Woźniczko, phm. Teresa Warchał, phm. Paweł Golonka, pwd. Ewa Motyl, pwd. Beata Kęska, pwd. Wioletta Kęska, pwd. Bartłomiej Ciernia, pwd. Natalia Waga, pwd. Wojciech Góralczyk oraz młodzieżowa kadra: Małgorzata Lelek, Edyta Ślęzak, Weronika Żak, Katarzyna Morawska, Katarzyna Gargul, Dominik Sasor, Michał Bobula i Wiktor Karpała.