Lipiec 2018

  • Upały

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38

30 lipca 2018|

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38

  • Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35

27 lipca 2018|

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35

  • Burza

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34

27 lipca 2018|

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34

  • Ochrona Środowiska

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska

27 lipca 2018|

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025” Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, że został opracowany projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie – Północ

23 lipca 2018|

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE_informacja na stronę

  • Konsultacje 2

Konsultacje społeczne

23 lipca 2018|

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,

Planowany termin spotkań Komisji Rady w sierpniu 2018 r.

20 lipca 2018|

Harmonogram posiedzeń Komisji - sierpień 2018

  • Małe Granty 2018

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

19 lipca 2018|

Stowarzyszenie Grupa Teatralna "Credo" oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach złożyły wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań