Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Konsultacje będą trwały od 23 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

Wszelkie uwagi do projektu uchwały należy składać na zamieszczonym formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20,
  • drogą elektroniczną na adres: mfarat@powiat.krakow.pl

Tekst projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w załączeniu.

Uchwała Nr XLIV/383/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 178/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 91/2018 Starosty Krakowskiego z dnia 16 lipca 2018 r. wraz z ogłoszeniem i formularzem zgłaszania uwag i wniosków