Starosta krakowski Wojciech Pałka w sobotę 18 sierpnia 2018 r. wziął udział w dożynkach gminy Krzeszowice, zorganizowanych w Nawojowej Górze przez z sołectwo Nawojowa Góra oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.  Gospodarzami tego święta byli burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk i sołtys Nawojowej Góry Klaudia Węgrzyn, a starostami dożynek Elżbieta i Jacek Księżycowie.

Na uroczystość, którą rozpoczęła msza święta, przybyło wielu gości, a wśród nich m.in. minister nauki i wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak oraz liczni radni powiatowi i gminni. Każdy z gości honorowych, po uprzednim wysłuchaniu „śpiewki” w wykonaniu zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, został obdarowany chlebem dożynkowym; starosta krakowski otrzymał chleb od Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie. Po tradycyjnym obrzędzie dożynkowym władze gminy uhonorowały najlepszych rolników z gminy Krzeszowice, a uroczystość zakończyła zabawa ludowa.