W czwartkowe popołudnie, 2 sierpnia 2018 roku w Hotelu Łokietek w Czajowicach odbyła się wystawa poplenerowa prac artystów z Polski i z zagranicy, którzy przyjęli zaproszenie Starostwa Powiatowego w Krakowie do udziału w dwutygodniowym plenerze malarskim pt. “Piękno Powiatu Krakowskiego”. Artyści w tym czasie podziwiali powiat krakowski, jago przyrodę, lasy, malownicze rzeki, średniowieczne zamki, gotyckie świątynie czy dworki szlacheckie i uwieczniali je w swoich pracach. Coroczny plener jest formą mecenatu nad twórcami, a międzynarodowy charakter tego wydarzenia stwarza wspaniałą okazję do zaprezentowania piękna powiatu krakowskiego szerokiemu gronu odbiorców. W wystawie poplenerowej wziął udział wicestarosta Tadeusz Nabagło.